Šta je mleko dobijeno od krava sa slobodne ispaše?

Svi Omiljeno proizvodi su proizvedeni od mleka dobijenog od krava sa slobodne ispaše, u čijoj ishrani dominira trava kao najznačajniji segment potpuno prirodne ishrane, te zadržava svo bogatstvo hranljivih sastojaka toliko bitnih za svakodnevni rast i razvoj.

Koji su vitamini prisutni u mleku?

Vitamini igraju veliku ulogu u našem organizmu, između ostalog utiču i na metabolizam, prenos kiseonika i antioksidante. Oni pomažu telu da koristi ugljene hidrate, proteine i masti. Mleko je veoma dobar izvor u vodi rastvorljivih tiamina (vitamin B1), riboflavina (vitamin B2) i kobalamina (vitamin B12) dok ima malih količina niacina (vitamin B3), pantotenske kiseline (vitamin B5), piridoksina (vitamin B6), vitamina C i folne kiseline te se ne smatra glavnim izvorom ovih vitamina u ishrani. Mleko sadrži znatne količine vitamina A, D i male količine vitamina E i K koji su rastvorljivi u mastima.

Da li mleko mora da se kuva pre upotrebe?

Omiljeno sveže mleko je pasterizovano mleko, dok je Omiljeno trajno mleko sterilizovano i nijedno mleko pre upotrebe nije potrebno kuvati.

Šta je pasterizacija?

Pasterizacija je tehnološka operacija obrade mleka, kao i sanitarna mera za uništenje svih patogenih mikroorganizama štetnih po zdravlje ljudi. Sprovodi se zagrevanjem mleka na temperaturama nižim od 100 ºC u određenom vremenskom intervalu.

Šta je homogenizacija?

Homogenizacija je postupak usitnjavanja i izjednačavanja masnih kapljica u mleku, radi postizanja veće stabilnosti emulzije mlečne masti u vodi. Veličina kapljice mlečne masti se nakon homogenizacije smanjuje na 1-2 µm. Homogenizovano mleko ima puniji ukus, intenzivniju belu boju, a izdvajanje mlečne masti na površinu je sprečeno. Najčešće se koristi dvostepena homogenizacija. Bez homogenizacije mlečna mast bi se izdvojila na površini proizvoda.

Šta je sterilizacija, sta znači skraćenica UHT?

Sterilizacija je tehnološka operacija kojom se mleko podvrgava temperaturama preko 100 ºC. UHT je skraćenica za ultra-high-temperature. Obično se sprovodi na temperaturama od 135-142 ºC, u toku nekoliko sekundi. Tokom kratkotrajne sterilizacije se u potpunosti uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore.

Da li dugotrajni proizvodi sadrže konzervanse?

Omiljeno dugotrajni proizvodi su dobijeni postupkom sterilizacije mleka i aseptično su upakovani, što produžava rok trajanja na više meseci. Ovi proizvodi ne sadrže konzervanse, a čuvaju se na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalaži do otvaranja.

Da li Omiljeno proizvodi sadrže gluten?

Omiljeno proizvodi ne sadže gluten. Prema važećim pravilnicima, nije dozvoljeno da se na ambalaži ističe ono čega nema, već samo sastojci kojih ima, što znači da svi proizvodi koji sadrže gluten imaju tu informaciju u deklaraciji na ambalaži.

Šta označava datum koji je utisnut na proizvodima?

Na ambalaži proizvoda odštampan je datum do kad je proizvod najbolje upotrebiti. Nakon otvaranja, proizvod u ambalaži nije više zaštićen od uticaja spoljašnjih faktora. Zbog toga, istaknut rok trajanja na proizvodu može, ali ne mora da važi nakon otvaranja samog proizvoda. Na nekim proizvodima je istaknuto ,,preporuka”, kao na UHT mleku. ,,Nakon otvaranja upotrebiti u roku od …dana”.